Neuropsihijatrija

  • PDF
Prim.dr. Dilber Silvana Spec. neuropsihijatar i opća medicina.
Neda Pašalić
Medicinska sestra
Kontakt broj: 034/356-102
Prim.dr. Šimundić Mate Spec. neuropsihijatar i opća medicina.
Nada Tavra Medicinska sestra
Kontakt broj: 034/356-104

IPLab, laboratorijski informacijski sustav iz IPSoft-a, je uspješno implementiran u tomislavgradski Dom zdravlja. Sustav je pokrio kompletan radni tok medicinsko-biokemijskog laboratorija, od prijema pacijenta, naplate participacije, preko komunikacije sa automatskim analizatorima Abbott Cell Dyn 3700 (hematologija),Siemens Dimension XPand Plus (biokemija), te aparata za imunokemiju Siemens Immulite. Svi rezultati se koriste pri ispisa jedinstvenog nalaza, slanja nalaza e-mailom, ispisa potrebnih izvještaja prema Zavodu, raznih analiza itd.