Dječiji dispanzer

  • PDF
Dr.Brnas Vesna Spec. pedijatar, dječiji dispanzer.
Marija Tatarević Medicinska sestra
Zdravka Zvonar Medicinska sestra
Kontakt broj: 034/356-109

 

Cijepni centar:

Kontakt broj: 034/356-133

IPLab, laboratorijski informacijski sustav iz IPSoft-a, je uspješno implementiran u tomislavgradski Dom zdravlja. Sustav je pokrio kompletan radni tok medicinsko-biokemijskog laboratorija, od prijema pacijenta, naplate participacije, preko komunikacije sa automatskim analizatorima Abbott Cell Dyn 3700 (hematologija),Siemens Dimension XPand Plus (biokemija), te aparata za imunokemiju Siemens Immulite. Svi rezultati se koriste pri ispisa jedinstvenog nalaza, slanja nalaza e-mailom, ispisa potrebnih izvještaja prema Zavodu, raznih analiza itd.