Edukacije Doma zdravlja Tomislavgrad

  • PDF

Edukacije 2019.

 


 

U vremenu od 06 do 08.03.2020. godine održan je Tečaj pod nazivom 6. Novi izazov u pedijatriji,  pod pokroviteljstvom Hrvatskog liječničkog zbora - Hrvatsko pedijatrijsko društvo. Seminar je bio prve kategorije s međunarodnim sudjelovanjem. Ispred naše ustanove Doma zdravlja Tomislavgrad na seminaru sudjelovala je doktorica pedijatar Vesna Brnas.


Dana, 18.11.2019. u Mostaru je održana edukacija na temu "Budite spremni za elektronski KUF i KIF", na kojoj je ispred Doma zdravlja sudjelovala Ljubica Landeka, voditeljica Službe za računovodstvo i financije". Edukacija je bitna zbog novih odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost, te novog načina slanja knjigovodstvenih evidencija u Upravu za indirektno oporezivanje.


U Zagrebu je 16.i 17. studenog 2019. po 34. put održana edukacija iz oblasti ekg dijagnostike, Holtera i ergometrije. Na edukaciji je sudjelovalo 30ak liječnika iz cijele Hrvatske i susjedne BiH. Organizator navedene edukacije bio je akademik prof.dr.sc. Mijo Bergovec te uz njega kao predavači sudjelovali su prof.dr.Šmalcelj i prof.dr.Malčić- dječiji kardiolog koji je sudionicima pojasnio osobitosti dječje elektrokardiografije. Raspravljalo se o svakodnevnoj kliničkoj procjeni i dilemama vezanim za elektrokardiografiju, sve to kroz predavanja i interaktivne radionice.
Ispred Doma zdravlja sudjelovao je dr.Stipe Radoš


XVII Simpozij psihijatrijski dani Bosne i Hercegovine

U periodu od 24. do 26. listopada 2019. održani su  XVII psihijatrijski dani u Tuzli, sa temom LIJEČENJE U PSIHIJATRIJI: AKTUALNOST I DILEME.

Na simpoziju je nazočilo 250 psihijatara iz regije. Okolnosti u suvremenom svijetu su takve da je broj psihičkih oboljenja sve veći, što zahtijeva preispitivanje ranijih i iznalaženje novih metoda prevencije i liječenja. Uz psihijatrijske poremećaje često su prisutni i drugi medicinski problemi koje smo dužni liječiti zajedno sa duševnim, što zahtijeva multidisciplinirani pristup svakom pacijentu, u konceptu personalizirane psihijatrije. Za vrijeme simpozija predstavljene su nove metode liječenja, kao i dileme koje se javljaju u svakodnevnoj kliničkoj praksi .      Dr. Silvana Dilber


26 i 27.09.2019 održan je Simpozij sa medjunarodnim sudjelovanjem na temu - Kompetencije medicinske sestre / tehničara u Mostaru na Medicinskom fakultetu .

Kompetencije su temelj rada medicinske sestre /tehnicara ,takodjer kombinacija vještina znanja, stavova i sposobnost prosudbe ,koje omogućavaju pravodobno provodjenje zdravstvene njege od strane medicinske sestre
med.sestra Matijana Jurišić

U periodu od 17.10.2019 do 20.09.2019.  u Rovinju je održan stručni skup pod pokroviteljstvom farmaceutske kompanije "Bosnalijek" Sarajevo. Naime organiziran je okrugli stol neurologa na temu Suvremeni pristup liječenju epilepsije, neuropatske boli i glavobolja. Na skupu je bilo 25 liječnika iz cijele BiH/ Federacije i Republike Srpske/. Od tog su bila 23 neurologa i 2 anesteziologa. Program cijelog skupa možete pročitati u nastavku.

Prilog 1.

Prilog 2.

Na skupu su aktivno sudjelovali skoro svi svi nazočni liječnici te su uz predavanje i prikaze slučajeva iznosili svoja iskustva i ista razmijenili sa nazočnim kolegama.

Iznesene su najnovije smjernice za liječenje gore navedenih bolesti koje su dosta zahtjevne za dijagnostiku i svakodnevno liječenje naših bolesnika.

Nova znanja i iskustva ćemo primjeniti u svakodnevnom radu sa našim pacijentima.

Napominjemo da je aktivni sudionik ovog stručnog skupa bio naš liječnik prim. dr. Frano Perić specijalist anestezije i obiteljske medicine koji je prezentirao slučaj iz svoje svakodnevne prakse " Liječenje postherpetične neuralgije"

dr.Frano Perić


Napredni ITLS (International trauma life support) teča, koji se održavao od 29. - 31.03.2019 godine u Fužinama. Sastojao se od predavanje i radionice vježbikoji je na kraju završen pismenim ispitom. Iz naše ustanove Dom zdravlja Tomislavgrad na tečaju ITLS sudjelovala je dr.med. Ana Brnas


U periodu 12-14,04,2019, godine u Sarajevu je održan XIII stručni seminar iz oblasti suvrememe radiološke tehnologije u dijagnostici i terapiji centralnog nervnog sustava. Organizator seminara je Udruženje inžinjera medicinske radiologije u Federaciji BiH.

Seminar je održan pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva zdravstva  te  Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

Ispred naše ustanove seminaru su bili nazočni: Ing.med.rad. Tonka Jurčrvić, ing.med.rad Andrijana Seser, ing.med.rad. Stanislava Krakan,

Ing. med.rad. Marija Jurič


Dani Znanstveno edukacijski program proljetne Pedijatrijske škole održan je u  Splitu od 08 do 12. travnja 2019. godine u Hotelu President Split.

Pokrovitelj proljetne Pedijatrijske škole bili su Klinička Bolnica za dječje bolesti Split, Hrvatsko Pedijatrijsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu te Hrvatska udruga medicinskih sestara Pedijatrijsko društvo.

Ispred naše ustanove Dom zdravlja Tomislavgrad predavanju su prisustvovali dr. Vesna Brnas i dr. Milan Jurić.


Dana 12 i 13.03. 2019. godine odžana je edukacija USAIDA ( Dijaspora invest) Podrška investiranju dijaspore u Bosni i Hercegovini. Riječ je o grant programima koji podržavaju sva poduzeća (javna poduzeća), koja se nalaze FBiH. USAID Projekat "Jačanje uloge dijaspore u ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine" s  praksama i izazovima u vezi sa pokretanjem posla i investiranjem u našu zemlju. Ispred naše ustanove edukaciji za USAID  prisustovao je ing. rač. Mario Stanić


Edukacije 2018.

Proteklog vikenda od 29.11.-02.12.2018.g u Zagrebu je održan 7.Kongres Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara na koje su osobno pozvani, od strane Predsjednice Udruge, medicinska sestra Ana Orlović i medicinski tehničar Ivan Šimić koji su se pozivu i odazvali.

Predavači na Kongresu su bili vrsni domaći i svjetski zdravstveni profesionalci i stručnjaci sa aktualnim temama i zanimljivim slučajevima iz prakse koji su potakli kreativne diskusije. Okupljeni zdravstveni profesionalci su razmijenili iskustva o skrbi kardioloških pacijenata kao i organizaciji i provedbi preventivnih mjera primarne prevencije cjelokupnog pučanstva.

Ovim povodom zahvaljujemo predsjednici Udruge kardioloških medicinskih sestara Hrvatske Ani Ljubas na pozivu i cjelokupnoj organizaciji našeg boravka u Zagrebu, kao i na pozivu za slijedeći kongres 2019.


Dana, 27. Listopada, u Sarajevu, u Hotelu Holiday, u organizaciji Komore sanitarnih inženjera FBiH sa
Institutom za certificiranje sistema (ICS), uz podršku Udruženja hotelijera i restoratera BiH i Zavoda za
javno zdravstvo SBK/KSB, održan je Stručni skup na temu „Legionella“-detekcija, procjena rizika,
nadzor i prevencija. Na skupu je sudjelovao dipl.san.ing. Stipe Penava, HES-Dom zdravlja
Tomislavgrad, te je stekao Certifikat za učestvovanje na stručnom skupu Legionella: detekcija,
nadzor, prevencija i analiza rizika.

Belupova škola zdravlja je znanstveni skup koji se održao peti put u Umagu u periodu od 25.10.2018- 28.10.2018.g a iz Doma zdravlja Tomislavgrad sudjelovala je dr.Bernardina Šarac. Škola promiče zdrave stilove života ,a na predavanjima su istaknuta nova saznanja u istraživanjima koja pomažu  liječnicima da još kvalitetnije mogu skrbiti o svojim pacijentima i njihovom zdravlju.

Dana 23.10.2018. u Sarajevu održana je radionica na kojoj su predstavljene smjernice za postupke upućivanja pacijenata na bolničko liječenje, tko upućuje, kada i kako, te postupak prijema pacijenata na bolničko liječenje. Poseban osvrt dat je na postupak otpusta pacijenata i peporuka za njihovo daljne praćenje u Centrima za mentalno zdravlje. Na radionici su bili ravnatelji psihijatrijskih klinika te voditelji psihijatrijskih odjela, kao i centar za mentalno zdravlja, a sve upriličeno za poboljšanje prijema i planiranja otpusta i daljeg praćenja naših pacijenata. Također se planira izmjena Zakona o zaštiti osoba sa društvenim smetnjama, pa su nazočni članovi dali svoje prijedloge i osvrte. Ispred našega centra prisustovala je dr. Silvana Dilber


 

Od 11 do 14. Listopada 20018. godine održan je 13 kongres hrvatskog pedijatrijskog društva HLZ-a s međunarodnim sudjelovanjem u Šibeniku, Hrvatska. Tih se dana razmjenjivala iskustav iz primarne, sekundarne i tercijalne pedijatrijske prakse. Razgovaralo se o svim područjima pedijatrije o čemu se brinulo Znanstveni odbor Kongresa na radost i zadovoljstvo djece koja trebaju našu pomoć. Na kongresu ispred naše ustanove Doma zdravlja Tomislavgrad sudjelovali su Dr. Vesna Brnas i Dr. Milan Jurić.


Kontinuirana edukacija Stomatološke komore FBiH održana je dana 6. listopada 2018. g. u Sarajevu.  Predavači su bili istaknuti profesori i doktori dentalne medicine iz područja oralne kirurgije i restaurativne stomatologije.

Ispred Doma zdravlja Tomislavgrad sudjelovali su: dr. Samir Numić, dr. Ljiljana Radoš, dr. Katarina Madunić, dr.Marija Žulj i dr. Ivana Perić.


Prema Pravilniku o provođenju sustava financijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru Federacije BiH ( Sl. novine broj 6/2017), svaki korisnik javnih sredstava dužan je da implementira sustav financijskog upravljanja i kontrole i imenuje Koordinatora za financijsko upravljanje i kontrolu (FUK).  Stoga je, na tu temu, u Neumu u razdoblju od 3.10. do 5.10.2018. održana akreditirana edukacija za Koordinatora FUK-a, te polaganje ispita za Certifikat pod nazivom Koordinator za financijsko upravljanje i kontrolu u organizaciji SEVOI GRUPE d.o.o., članice Europske organizacije za financijsko upravljanje, kontrolu i strateško planiranje. Na edukaciji je sudjelovalo desetak predstavnika odnosno Koordinatora za FUK iz Federacije BiH a ispred Doma zdravlja sudjelovala je voditeljica Službe za računovodstvo i financije Ljubica Landeka, mag.oec


U periodu od 20.09,2018. do 23.09.2018. u Budimpešti se održao Forum o dijabetesu i osteoporozi. Na pomenutom skupu sudjelovao je i liječnik Doma zdravlja Tomislavgrad prim.dr. Frano Perić. Skup je održan pod pokroviteljstvom domaće farmaceutske kompanije "Bosnalijek" iz Sarajeva i okupio je oko 70 liječnika raznih specijalnosti. Forum je predstavio novine o pomenutim bolestima, a naravno i već dobro poznate činjenice. Iznijeti su svi aspekti ovih bolesti sa medicinskog kao i socioekonomskog gledišta.


Edukaciji Pedijatrijska škola aktivnosti u genetici, endokrinologiji i imunologiji kod djece održana je u vremenskom razdoblju od 11.6 do 17.6. 2018. godine u Zlatiboru, Srbija. Ispred naše ustanove Dom zdravlja Tomislavgrad kongresu je prisustvovao naš doktor pedijatar Milan Jurić.


DANI BHAAAS

Međunarodni simpozij Bosanskohercegovačke-američke akademije umjetnosti i nauka (BHAAAS) održan je od 21.-24.lipnja na Jahorini pod pokroviteljstvom Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Između ostalog na dvodnevnom transdisciplinarnom simpoziju iz oblasti Ranog rasta,razvoja i ranog učenja prisustvovali su iz našeg Doma zdravlja log.Renata Vukadin i dipl.m.s.Julija Barišić.Prezentirana su nova saznanja u Ranoj detekciji,dijagnostici te primjena metoda u radu s djecom s naglaskom na rano učenje

Log.Renata Vukadin

Dipl.m.s.Julija Barišić


6. i 7. lipnja u Zagrebu je u Psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan održana Prva hrvatska konferencija sa međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom SHIZOFRENIJA 360 STUPNJEVA. Na konferenciji je poanta bila na multidiscipliniranom pristupu u farmakoterapiji oboljelih od shizofrenije, kao i zbrinjavanje hitnih slučajeva. Poseban osvrt je bio na model liječenja prvih psihotičnih poremećaja. Također se razmatrao forenzički značaj shizofrenije. Zaključak konferencije je da se preporuča integrativni pristup liječenju oboljelih od te kronične bolesti.

U istom tjednu odnosno 9. lipnja u Mostaru je održan međunarodni simpozij pod nazivom 15. Mostarska psihijatrijska Subota, sa vrlo intrigantnom temom Komunikacija u medicini: Riječ kao lijek. Zaključak simpozija je da komunikacija u medicini sastavni i vrlo važan dio odnosa s bolesnikom i njegovom obitelji. Komunikacija je jedna od temeljnih vještina, jer je ključna stepenica na putu ka uspješnoj dijagnozi i liječenju. Simpozij je sigurno povećao nivo znanja u oblasti komunikacije, a sve u adekvatnije pomoći našim pacijentima.

Dr. Silvana DIlber

 


 

Kontinuirana edukacija Stomatološke komore FBiH odrzana je dana 2.lipnja 2018. godine u Hotelu Mostar (Mostar). Svoja predavnja  i znanje o edukaciji  o Današnjoj stoamatologiji prenijeli su poznati profesori i doktori dentalne medicine. Ispred Naše ustanove programu usavršavanja (edukaciji), sudjelovali su: dr. Samir Numić, dr. Ljiljana Radoš, dr.Marija Žulj. Te stomatološke sestre Snježana Pašalić i Iva Bagarić.


iTOP advanced- kontinuirana edukacija članova Stomatološke komore FBiH

U organizaciji Stomatološke komore BiH, 13. i 14.04.2018. u Sarajevu održan je Individualni trening oralne profilakse (iTOP) Advanced (napredna razina). iTOP podrazumijeva učenje o pravilnoj oralnoj higijeni i trajnoj motivaciji za svakodnevnu primjenu novonaučenih vještina, odnosno omogućava očuvanje doživotnog zdravlja zuba i desni. Na naprednoj razini se učilo o osobnoj motivaciji, uputama za pravilnu uporabu pomoćnih sredstava u oralnoj higijeni, pravilnim uputama u dentalnoj praksi, učinkovitoj komunikaciji s pacijentom te učenju kroz osobno iskustvo (eng. touch to teach) – intenzivan praktični rad u malim skupinama.Edukaciju su vodili prof.dr.sc. Andrija Bošnjak i Marijeta Jerkin, dr.med.dent.,  a istoj su ispred Doma zdravlja Tomislavgrad: Ivana Perić, dr.med.dent., Katarina Madunić, dr.med.dent. i Iva Bagarić, stom.asis


Tečaj trajne izobrazbe liječnika: Novi izazovi u prevenciji bolesti dječje dobi: Koža – ogledalo zdravlja i bolesti.

Održan je od 02. do 04. ožujka 2018. u hotelu Olympia Sky, Vodice . Također da naznačimo da su ispred naše ustanove Doma zdravlja Tomislavgrad seminaru prisustovali doktori pedijatrije: Dr. Vesna Brnas i Dr. Milan Jurić


KONFERENCIJA O MENTALNOM ZDRAVLJU "RAZGOVARAJMO"

Dana 5 i 6. veljače u Tesliću, organizirana je konferencija o mentalnom zdravlju i time obilježen kraj druge faze projekta PMZ u BiH (2014 -2018). Konferenciji je prisustovalo oko 270 sudionika, predstavnika institucija u BiH. Predstavnici Švicarske Vlade, predstavnici zdravstvenih ustanova/udruga i korisnici mentalnog zdravlja. Sadržaj konferencije osmišljen je kao dinamičan događaj u kome su teme otvarane kratkim video zapisima prikaza projektnih aktivnosti i praktičnog rada na terenu sa osvrtom na proizvode i vještine koje su nastale kao rezultat projekta. Velik broj sudionika sudjelovao je u diskusijama kroz pitanja i konstatacije. Potrebno je istaći da je bila velika zainteresiranost svih sudionika u radu  u toku oba dana. Iz Naše ustanove Dom zdravlja Tomislavgrad  konferenciji su prisutovale prim.dr.Silvana Dilber i bacc.ses.Nada Tavra


Dana 03.03.2018. godine u Sarajevu je održana Kontinuirana edukacija Competence in esthetics. Predavanja je organizirala Stomatološka komora Federacije Bosne i Hercegovine. Na predavanjima se moglo čuti i naučiti puno toga iz područja protetike i endodoncije, te hitnih stanja u ordinaciji dentalne medicine. Ispred Dom zdravlja Tomislavgrad sudjelovali su doktori stomatologije: Samir Numić, Ljiljana Radoš, Katarina Madunić, Marija Žulj i Ivana Perić,  zubni tehničari: Delfa Nevistić, Zdravka Mršo, Ivanka Jurčević i stomatološke sestre: Snježana Pašalić i Iva Bagarić.


Sudjelovanje na edukativnoj konferenciji

Udruženje EDUS – Edukacija za sve, u suradnji s UNICEF-om i USAID-om  održalo je u Sarajevu 23. i 24. veljače 2018. dvodnevnu edukativnu konferenciju stručnog kadra na temu: „Postignuća i perspektive u oblasti unapređenja ranog rasta i razvoja djece: rana detekcija i rana intervencija“.

Na konferenciji su ispred CRRR Tomislavgrad sudjelovale Julija Barišić, dipl. m.s. i Renata Vukadin, mag. logopedije koje su kroz prezentaciju predstavile rad našeg CRRR.

Prvi dan konferencije predstavljeni su rezultati pilot studije efikasnosti koncepta EDUS-UNICEF sustava centara za rani rast i razvoj kroz prezentacije uključenih lokacija širom Bosne i Hercegovine, a u okviru projekta „Unaprjeđenje servisa rane intervencije u BiH.

Drugi dan održana je edukacije za stručnjake koji će sudjelovati u istraživanju u okviru studije „Naučna validacija Razvojnih bihevioralnih skala II“ koja se provodi u okviru projekta „Unaprjeđenje statusa djece s poteškoćama u BiH. Radi se o naučnoj studiji koja će obuhvatiti preko 1400 djece do 6 godina starosti i njihovih roditelja u svrhu naučne validacije ovog instrumenta. U istraživanje je uključen i naš CRRR.

Djelatnice CRRR Tomislavgrad


Predavanje na temu: Naprednoo održavanje Života "ALS" koje se održavalo u Mostaru na Medicinskom fakultetu od 09.02.2018. do 11.02.2018. Iz Doma zdravlja Tomislavgrad na predavanju prisustovale su dr.med Besima Lisić i dr.med. Ana Brnas.


Edukacije 2017

Četvrti kongres psihijatara Bosne i Hercegovine, u Bana Luci održan je od 16 do 19 studenog 2017. godine. Na kongresu je učestovalo preko trista psihijatara i srodnih struka iz BiH i inozemstva. Razmatrano je otvaranje novih terapijskih procedura za olakšanje našeg svakodnevnog rada za dobrobit pacijenata i društva u cjelini. Ispred naše ustanove edukaciji je prisustovala Dr. Silvana Dilber


SVEČANA AKADEMIJA POVODOM MEĐUNARODNOG DANA RADILOGIJE održana je 11.11.2017. godine u Sarajevu, u organizaciji Udruženje inžinjera medicinske radiologije. Pokrovitelj akademije bila je Komora dipl.ing.radiologije. Svečanoj akademiji iz našeg Doma zdravlja Tomislavgrad nazočili su: dr. Aglalija Ćavar, te ing.med.radiologije: Andrija Krištić, Marija Jurič, Andrijana Seser i Tonka Jurčević. Svi prisutni dobili su certifikat o sudjelovanju na akademiji koji je bodovan pravilnikom o bodovanju KDIMR u BIH


U organizaciji seminara Pozicioniranje neuroloških pacijenata koji se odvijao u Fojnici. Ispred  Doma zdravlja Tomislavgrad  sudjelovali su djelatnici Fizikalne medicine : Anđa Vukadin, Antonija Jukić, Milka Tavra, Nela Tomić i Vlatko Ćerdić


Djelatnice Centra za mentalno zdravlje 19.10.2017.godine su bili Sarajevu u  Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, gdje je  održana je  radionica timova centara za mentalno zdravlje i psihijatrijskih odjela/klinika o novim izvještajnim obrascima u oblasti mentalnog zdravlja, u skladu sa Zakonom o evidencijama u oblasti zdravstva Federacije BiH i međunarodnim obvezama izvještavanja. Provedenu edukaciju je podržao Projekat mentalnog zdravlja u BiH, koji administrira Asocijacija XY i finansira Švicarska agencija za razvoj i suradnju.

Edukaciju su  pohađale prim.dr.Silvana Dilber, diplomirani psiholog Julka Krišto i medicinske sestre Nedeljka Pašalić i Nada Tavra.


PREVENCIJA NASILJA NAD DJECO

U organizaciji Udruženja za unaprjeđenje obrazovanja i podrške djeci sa i bez poteškoća u razvoju „EDUKACIJA ZA SVE“ održana je dvodnevna radionica pod nazivom Unaprjeđenje ranog rasta i razvoja djece,uključujući prevenciju nasilja kroz patronažnu službu i rad socijalnog radnika.Radionica je organizirana u Konjicu u periodu od 20-21.10.2017.godine ,a dio je projekta Advancement of Early Childhood Intervention Services in B&H-Phase IV.

Osim novih saznanja i statističkih podataka,kroz određene studije slučaja razmijenili smo primjere dobre prakse .Radionicu je obilježio interaktivan rad na zadovoljstvo svih sudionika.

Patronažna sestra:dipl.m.s.Julija Barišić


Medicinski fakultet u Mostaru u povodu 20 godina postojanja suvremene jedinice Intezivnog Liječenja djece, organizirao je simpozij "Oživljavanje i transport vitalno ugroženog djeteta" za liječnike, medicinske tehničare, studente medicine i fakulteta zdravstvenih studija, specijaliste.

Isprede naše ustanove Doma zdravlja Tomislavgrad simpoziju su sudjelovale: dr. Vesna Brnas i med.sestra Antonija Ćosić.


Dana 8 i 9.06. Održan je treći simpozij primalja naslova "sigurnost majke i novorođenčeta u sustavu perinatalne skrbi". U organizaciji fakulteta Zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru i klinike za Ginekologiju Porodništvo sveučilište klinike bolnice Mostar. Sukladno s temom ovog simpozija bile su pripremljene radionice u kojima smo usvojili vještine i znanja koja će biti korisna u našem daljnjem radu. Anđa Kelava.


Dana 03.06.2017. godine u Sarajevu je održana Kontinuirana edukacija Stomatologija u svakodnevnoj praksi. Predavanja je organizirala Stomatooška komora Federacije Bosne i Hercegovine. Bilo je jako poučno gdje smo se upoznali s dosta novina koje se koriste u samoj stomatologiji. Ispred Naše ustanove Dom zdravlja Tomislavgrad sudjelovali su doktori stomatologije: Samir Numić, Ljiljana Radoš, Katarina Madunić. Te zubni tehničari: Delfa Nevistić, Zdravka Mršo, Ivanka Jurčević. Stomatološka sestra: Snježana Pašalić.


U Vitezu , 15-16 svibnja 2017. godine  održan je IV ciklus edukativno-supervizijskih radionica iz koordinirane brige. Na ovoj radionici iz našeg CMZ sudjelovale su Nedeljka Pašalić, Julka Krišto i Nada Tavra


U vremenu od 10 do 12. svibnja u Neumu, održana je edukacija za rukovoditelja Financijskog upravljanja i kontrole (FUK). Edukaciju je provela SEVOI Grupa BiH na kojoj je sudjelovalo 20. sudionika iz javnih ustanova s područja Federacije BiH. Iz naše ustanove edukaciji je nazočila Marijana Nevistić.


U Primoštenu je održan 17. kongres Hrvatskog oftamološkog i opfometrijskog društva u vremenu od 11 - 14 svibnja 2017. godine. Skupu je nazočilo oko 340 oftamologa iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i inozemstva. Prezentacija izvrsnih znanstveno stručnih radova je potakla stručne diskusije i razmjenu iskustva. Kongresu je iz naše ustanove nazočila Dr. Dražena Šimić


5.SIMPOZIJ O PRAKTIČNOJ PRIMJENI ULTRAZVUKA U GINEKOLOGIJI I OPSTETRICIJI održan je u Vodicama od 11-13.05.2017.g .

Simpozij o praktičnoj primjeni  ulltrazvuka u ginekologiji i opstetriciji postao je tradicionalan i održava se jednom godišnje. Na Simpoziju se prikazuju najnoviji tehnološki pomaci i praktična primjena trodimenzionalnog ultrazvuka u području ginekologije i opstetricije. Simpozij je podijeljen na teoretska predavanja i praktične vježbe (hands-on) u omjeru 1:1.Na zatvaranju simpozija sudionicima su dodijeljeni certifikati. Na simpoziju iz naše ustanove sudjelovala je Dr. Ivanka Živković


KONGRES UIMR FBiH sa međunarodnim učešćem u Fojnici

U vremenskom razdoblju od 05. svibnja 2017.g u Fojnici održan je kongres UIMR FBiH sa međunarodnim učešćem. Teme kongresa bile su: Suvremene dijagnostičke i terapijske procedure sa osvrtom na radiodijagnostiku, radioterapiju, nuklearnu medicinu i radiološku zašitu.

Poučnim i zanimljivim predavanjima iz streuke ispred Doma zadravlja Tomislavgrad sudjelovale su Tonka Jurčević, Andrijana Seser i Marija Jurič.

Nakon odslušanih predavanja sudionicima kongresa dodijeljeni su certifikati


OKONČANA EDUKACIJA U ORGANIZACIJI UDRUŽENJA „MEDICA“ I „VIVA ŽENE“

Edukacija iz III modula „Psihosocijalni pristup u radu s preživjelima i preživjelim svjedocima u predmetima ratnih zločina, seksualnog nasilja, drugih kaznenih djela (nasilja u obitelji i trgovine ljudima) u organizaciji udruženja „MEDICA“ Zenica i „Vive žene“ iz Tuzle odžava se u razdoblju od 3. 5. 2017. do 5. 5. 2017. godine na Vlašiću, a istoj su nazočile djelatnice Doma zdravlja Tomislavgrad Marija Lučić i Marija Džale.

Druženje sudionika potpisnika Protokola o međusobnoj suradnji nadležnih ministarstava, institucija i nevladinih organizacija u pružanju podrške žrtvama/svjedocima u slučajevima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih oblika krivičnih djela, upotpunile su zanimljive radionice koje su se obavljale u grupnim radovima.

Dodjela certifikata iz navedene edukacije zakazana je za mjesec rujan 2017. godine.


iTOP intro- kontinuirana edukacija članova Stomatološke komore FBiH

U organizaciji Stomatološke komore BiH, 01.04.2017. u Sarajevu održan je Individualni trening oralne profilakse (iTOP). iTOP podrazumijeva učenje o pravilnoj oralnoj higijeni i trajnoj motivaciji za svakodnevnu primjenu novonaučenih vještina, odnosno omogućava očuvanje doživotnog zdravlja zuba i desni!Edukaciju su vodili prof.dr.sc. Andrija Bošnjak i Marijeta Jerkin, dr.med.dent.,  a istoj su ispred Doma zdravlja Tomislavgrad nazočile Andrea Klišanin, dr.med.dent., Ivana Perić, dr.med.dent., Katarina Madunić, dr.med.dent. Snježana Pašalić, stom.asis. i Iva Bagarić, stom.asis.


Razvoj sestrinstva u zajednici/polivalentne patronaže i pristup ugroženim grupama stanovništva

Pilot projekt u kojem uz naš Dom zdravlja sudjeluje i Dom zdravlja Livno i Domovi zdravlja iz Mostara počeo je s uvodnom radionicom 29.3.2017.g u Domu zdravlja Mostar.Nadamo se da će ova trening edukacija biti na obostranu korist svih a posebice naših korisnika.Projekt je u okviru Projekta jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva zdravstva  i Fondacije Fami.

Patronažna sestra

Dipl.m.s.Julija Barišić


Dana 11. 1. 2017. u Mostaru u organizaciji REC-a, održan je seminar iz oblasti radnih odnosa na temu  uređenja i evidentiranja radnog vremena. Temeljem članka 43. stavka 5. Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/16), federalni ministar rada i socijalne politike donio je Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim osobama angažiranim na radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 92/16) do 18. 11. 2016. godine. S obzirom na mnogobrojne i složene obveze poslodavaca u vezi s uređenjem i evidentiranjem radnog vremena naglasak programa seminara je bio na zakonskom uređenju radnog vremena te obvezama poslodavca da ova pitanja detaljnije reguliraju pravilnikom o radu. Na seminaru su predstavljeni novi obrasci matičnih knjiga, mjesečnih i dnevnih evidencija o radnom vremenu koje poslodavci trebaju voditi.

Iz Doma Zdravlja Tomislavgrad seminaru je nazočila voditeljica Službe za opće, pravne i kadrovske poslove - Marija Lučić, dipl.iur.


Edukacije 2016

Dani kvalitete u zdravstvu FBIH
Dana 15. i 16.prosinca 2016.g u Sarajevu održani su četvrti "Dani kvalitete u zdravstvu FBIH".
Dvodnevna manifestacija na kojoj su uz brojne sadržaje održane i obuke za koordinatore kvalitete u zdravstvenim ustanovama i za ovlaštene vanjske ocjenivace AKAZ-a .
Iz Doma zdravlja Tomislavgrad na ovoj manifestaciji sudjelovali su dr. Drazana Šimić kao koordinator za kvalitetu Doma zdravlja Tomislavgrad i dr. Ivan Bagarić i dr. Bernardina Šarac kao ovlašteni vanjski ocjenjivači AKAZ -a.


U periodu od 16.do 18. studenog 2016.godine ispred Doma zdravlja u EDUSU na  drugoj edukaciji sudjelovale su Julka Krišto i Antonija Ćosić.

Nakon ove edukacije stekle smo potrebno znanje za samostalan rad u Centru za rani rast i razvoj.


Nastavak izgradnje kapaciteta centara za mentalno zdravlje (CMZ) u BIH

16. novembra, 2016 na Jahorini  je održan seminar edukacije za rehabilitaciju timovaCMZ centara Bosne i Hercegovine iz okupacijske terapije kao jedne od ključnih oblasti za unaprijeđenje zdravstvenih usluga i zadovoljstvo pacijenata zdravstvenih  centara za mentalno zdravlje (CMZ) iz Federacije BIH i Republike Srpske, uz stručno vođenje Prim Dr Gorana Čerkeza ispred Federalnog ministarstva zdravstva. Ispred Doma zdravlja Tomislavgrad seminaru su nazočile Julka Krišto i Nada Tavra.


U udruženju EDUS-Edukacija za sve, u partnerstvu sa UNICEF-om na organiziranoj trodnevnoj edukaciji  stručnog kadra u periodu od 16.do 18. studenog 2016.godine ispred Doma zdravlja sudjelovale su Julka Krišto i Antonija Ćosić.

Edukacija se sastoji od upoznavanja skala za procjenu odstupanja u razvoju, neposrednog rada s djecom koja imaju odstupanja u razvoju te organiziranje edukativnih predavanja roditeljima.

Preventivni program: „Povećanje blagostanja adolescenata kroz jačanje protektivnih faktora u školskom okruženju“

U mjesecu svibnju 2016.godine Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u suradnji s Federalnim ministarstvom zdravstva i Asocijacijom XY/Projektom mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini uz podršku Vlade Švicarske raspisali su poziv za dodjelu grantova  centrima za mentalno zdravljena području Federacije Bosne i Hercegovine za provođenje preventivnog programa pod nazivom „Povećanje blagostanja adolescenata kroz jačanje protektivnih faktora u školskom okruženju“.

Naš  centar se javio na poziv, zadovoljio je potrebne  kriterije i dodijeljen mu je grant za provođenje preventivnog programa u svojoj lokalnoj zajednici kroz suradnju sa srednjim školama.

U prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine održana je 20.10.2016.godine jednodnevna edukacija osoblja centara za mentalno zdravlje i osoba zaduženih za financijsko poslovanje u Domu zdravlja.

Iz centra za mentalno zdravlje na edukaciji je sudjelovala diplomirani psiholog Julka Krišto. Za  financijsko praćenje i izvještavanje o programskoj izvedbi edukaciji je bila nazočna ekonomist Marijana Nevistić.


Psihosocijalni pristup u radu s preživjelima i preživjelim svjedocima u predmetima ratnih zločina, seksualnog nasilja, drugih kaznenih djela

Dom zdravlja Tomislavgrad je potpisnik Protokola o međusobnoj suradnji nadležnih ministarstava, institucija i nevladinih organizacija u pružanju podrške žrtvama/svjedocima u slučajevima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih oblika krivičnih djela, uspostavljenom institucionalnom mrežom na području Hercegbosanske županije te je sudjelovao na II modulu edukacije „Psihosocijalni pristup u radu s preživjelima i preživjelim svjedocima u predmetima ratnih zločina, seksualnog nasilja, drugih kaznenih djela (nasilja u obitelji i trgovine ljudima).

Edukacija je odžana u razdoblju od 4. 10. 2016. do 6. 10. 2016. godine na Vlašiću, u organizaciji udruženja „MEDICA“ Zenica i „Vive žene“ iz Tuzle, a istoj su nazočile djelatnice Doma zdravlja Tomislavgrad, dipl. med. sestra Nada Tavra i dipl. iur. Marija Lučić.

Kroz zanimljive prezentacije, predavanja te radionice na bazi timskog rada edukaciju su provodile  medicinske terapeutkinje, Lejla Heremić i Aida Cipurković.


Obuka za ovlaštene ocjenjivače kvaliteta

Dana 29.i 30.rujna 2016., u organizaciji Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu, je održana dvodnevna radionica za ovlaštene vanjske ocjenjivače kvaliteta. Obuka je organizirana u prostorijama Agencije(AKAZ) u Sarajevu za 25 zdravstvenih djelatnika iz Federacije,a ispred naše ustanove obuci je prisustvovala dr Dražana Šimić, koordinator za kvalitet u Domu zdravlja Tomislavgrad.

Prvi dan radionice je bio posvećen teorijskom upoznavanju sa AKAZ – ovim programima certifikacije i akreditacije,korištenjem standarda,sa ulogama vanjskih ocjenjivača kvaliteta i doprinosu procesu vanjskog pregleda u zdravstvenim ustanovama.

Drugi dan radionice je održano testiranje koje je uspješno položeno. Nakon toga se pristupilo vježbama – simulacija pregleda ustanove koja aplicira za certifikaciju / i ili akreditaciju.

Usvojena znanja na obuci su osnova za razumijevanje cjelokupnog procesa ocjenjivanja sigurnosti i kvaliteta u zdravstvenim ustanovama.


Obuka za osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenje..

U vremenskom periodu od 13.-16.rujna 2016 ,u Mostaru ,održana je obuka za osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenje .Organizator obuke je Ekoteh Mostar ,a tečaj je odobren od strane Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost .Predavanja i tečaj su obavezni ,a prisustvovali su predstavnici iz domova zdravlja sirom Bosne i Hercegovine .Nas Dom zdravlja predstavljala je ing.med.radiologije Andrijana Seser .Poučna i zanimljiva predavanja prenosili su medicinski fizičari Stipe Galić ,Marin Kovačević ,te Ivan Lasić.Nazocan je bio i direktor Darns -a,gospodin Krunoslav Šaravanja .


NOVA USLUGA CMZ TOMISLAVGRAD- KOORDINIRANA BRIGA

U Vitezu , 05. i 06.rujna 2016.godine održan je treći ciklus edukativno-supervizijske radionice  iz koordinirane brige multidisciplinarnih timova u mentalnom zdravlju.  Edukaciji su  prisustvovali: Julka Krišto, Nada Tavra, Julija Barišić, Neda Pašalić i Ruža Protuđer.

Prvog dana je bila evaluacija primjene koordinirane brige u CMZ-ovima u BiH za 2015.godine- dr. Biljana Lakić.  O reformskim procesima u mentalnom zdravlju i značaju primjene  koordinirane brige govorio je  dr. Goran Čerkez, Federalno ministarstvo zdravstva.  Prikaz slučaja dobre prakse i predavanje iz adolescentne psihijatrije/ prve psihotične epizode održala je dr.  Ranka  Kalinić. Kliničku superviziju za dva CMZ-a odradila je psihologinja Nadežda Savjak.

Na početku drugog dana psihologinja Diana Riđić održala je predavanje o tehnici rješavanja problema.

Nakon toga predstavnici CMZ-ova su prikazali slučajeve iz svoje prakse.  Za naš CMZ-e prikaz slučaja je odradila glavna sestra Nada Tavra.

Cilj ovoga projekta je jačanje ljudskih resursa u CMZ-ovima i njihovo osposobljavanje za pružanje kvalitetnih usluga zaštite mentalnog zdravlja u zajednici, namijenjenim osobama sa mentalnim poremećajima i onima kod kojih postoji rizik za razvoj poteškoća i poremećaja mentalnog zdravlja u široj populaciji.


Kontinuirana edukacija članova stomatološke komore FBiH (protetika i estetika rehabilitacija pacijenata)

Učesnici edukacije koja se održavala 24 i 25 .06. 2016 godine u Sarajevu za stomatologe i zubne tehničare ispred doma zdravlja Tomislavgrad sudjelovali su doktori stomatologije i zubni tehničari.

Predavanje je bilo jako poučno i kvalitetno, što se moglo dosta zanimljivog naučiti i praktični vidjeti u primjeni koja se koristi u dentalnoj medicini.


Prećenje kod ranog rasta i razvoja dijece

U domu zdravlja Tomislavgrad u suradnji sa organizacijom "UNICEF"-a organiziraju se radionice i edukacije za rano praćenje rasta i razvoja dijece.Na temu pod nazivom"EDUS" ili "EDUKACIJA ZA SVE" uključen je i naš dom zdravlja. Edukacija se sastoji od cijelog niza aktivnosti koji imaju za cilj rano prepoznavanje i uključivanje u prilagođene aktivnosti dijece sa odstupanjima u normalnom motoričkom, socijalnom, psihološkom, komunikativnom ili nekom drugom smislu.

Edukacija je održana u Sarajevu od 08 do 10. lipnja. Koja ima za cilj nama koji svakodnevno radimo sa dijecom, obijasniti, približiti ovakve bitne ciljeve i naravno pomoći u našem poslu.

Ispred Doma zdravlja Tomislavgrad edukaciji je prisustovala Antonija Jukić


Dana 7.6.2016. godine u Zavodu za javno zdravstvo u Mostaru održana je edukacija iz oblasti ranog rasta i razvoja djece. Cilj edukacije je rana detekcija i intervencija djece sa razvojnim kašnjenjem te unapređenje u njihovom ranom rastu i razvoju. Edukacija je organizirana uz stručnu i tehničku pomoć Unicefa i Edusa. Na edukaciji su prisustovali iz naše ustanove Dr. Vesna Brnas i medicinska sestra Antonija Ćosić


Deseti simpozij iz biološke psihijatrije - Antipsihotici u kliničkoj praksi održan je u Neumu 27.05.2016. godine. Ispred Doma zdravlja Tomislavgrad na simpoziju je sudjelovala prim.dr. Silvana Dilber.


Kongres UIMR u FBiH s međunarodnim učešćem pod pokroviteljstvom komore diplomiranih inžinjera medicinske radiologije u FBiH održavao se u vremenu od 13 do 15.05. 2016. godine na Vlašiću. Kongres je bio jako poučan, gdje se puno toga naučilo i novoga vidjelo i domene radiologije. Ispred Doma zdravlja Tomislavgrad na kongresu su prisutvovalii Andrija Krištić,Tonka Jurčević ,Stanislava Krakan, Andrijana Seser.


Dana 05 i 06. svibnja 2016. godine održan je červrti simpozij medicinskih sestara i tehničara. Simpozij je održan u Mostaru, na Medicinskom Fakultetu. Tema simpozija je bila "Iskustva sestinske profesije prije i poslije ulaska u EU. Simpozij je trajao dva dana i sadržavao je šest sesija sa raznim temama.

  • timska komunikacija
  • uloga duhovnosti u liječenju pacijenata
  • sestrinstvo kao profesija
  • prevencija infekcija kod uporabe katetera
  • kvaliteta života oboljelih od epilepsije
  • anksioznost i depreesija kod neuroloških pacijenata
  • tromboliza
  • krvlju prenosive infekcije

Ispred ustanove Doma zdravlja Tomislavgrad simpoziju su prisustovale med.sestra Celina Crnoja, med.sestra Anica Ćuk, med.sestra Marina Škaro


05. svibnja. 2016. godine  organizirana je radionica  u prostorijama županijske skupštine u Tomislavgradu  na temu "Primjena smjernica nad djecom u Bosni i Hercegovini. Ispred Doma zdravlja Tomislavgrad sudjelovala je Julka Krišto diplomirani psoholog.

Radionicu je vodio prof.dr.sc Elmedin Muratbegović sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu. Tehnički organizator radionice je NVO "Genesis project" iz Banja Luke.


Ravnatelj Doma zdravlja dr.sc. Ivan Bagarić sudjelovati će u radu 9. hrvatskog Cochrane simpoziuma koji će se održati 9.svibnja 2016. u Splitu.

"Cochrane mreža" predstavlja izravni instrument poboljšanja kvalitete zdravstvene skrbi na svim razinama, od primarne do tercijarne. Hrvatski Cochrane ogranak je dio Cochranea, globalne neovisne mreže liječnika, statističara, istraživača i ostalih zdravstvenih djelatnika, kao i udruga pacijenata okupljenih oko jednoga zajedničkog cilja - prevođenja najnovijih i najboljih dostupnih dokaza proizašlih iz visokokvalitetnih znanstvenih istraživanja u jasne i nedvosmislene odgovore, a sve u cilju donošenja dobro informiranih, pouzdanih odluka o zdravstvenoj skrbi. Cochrane broji više od 37.000 suradnika iz 130 zemalja koji zajednički sudjeluju u izradi, širenju i olakšavanju dostupnosti Cochrane sustavnih pregleda. Raspoređeni su u 14 Cochrane centara i 18 ogranaka diljem svijeta, što Cochrane svrstava u najveću svjetsku organizaciju ovoga tipa.


Proljetna pedijatrijska škola za liječnike i medicinske sestre

Hrvatsko pedijatrijsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu organiziralo je znanstveni program  (33. Seminar za liječnike i medicinske sestre) od 18. do 22. travnja 2016. godine u Splitu. Predavanja su bila iz oblasti pedijatrije na temu Preventiva programa u pedijatriji. Ispred Doma zdravlja Tomislavgrad na edukaciji je prisustovala dr. Vesna Brnas


Edukacija medicinskih sestara - tehničara iz okupacione terapije u mentalnom zdravlju

Mederalno  ministarstvo zdravstva i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite  Republike Srpske zajedno sa Agencijom  XY/" Projekt mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini, Faza II provode jednogodišnju edukaciju u oblasti okupacione terapije u mentalnom zdravlju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Edukacija je organizirana za medicinske sestre - tehničare iz oblati okupacione terapije u mentalnom zdravlju, a počela je 15,04.2016. na Fakultetu zdravstvenih studija Univerzitet u Sarajevu, traje 6. modula i završava, završnim ispitom 07.04.2017. godine. Ispred centra za mentalno zdravlje Doma zdravlja Tomislavgrad edukaciju pohađa bacc.sestrinstva Nada Tavra.


Povodom europskog tjedna imunizacije 2016. godine

U Sarajevu je održana dvodevna radionica od 11 i 12 travnja na temu " Prevencija, zaštita, imunizacija". Radionica je uvod u ovogodišnje obilježavanje tjedna imunizacije, kao i upoznavanje sa aktualnom sitacijom u provođenju programa imunizacije u FBiH. Organizaciju i provedbu radionice podržava UNICEF BiH u suradnji sa zavodom za javno zdravstvo FBiH. Iz Doma zdravlja Tomislavgrad na radionici je prisustovala sestra Antonija Ćosić koja radi u cijepnom centru Doma zdravlja.

Izvješće o sudjelovanju na Konferenciji „Pedijatrija-Izazovi i perspektive s fokusom na ranu detekciju i intervenciju

U skladu s usvojenom Strategijom za unaprjeđenje ranog rasta i razvoja djece u Federaciji BiH, Udruženje pedijatara Bosne i Hercegovine, u suradnji i UNICEF-om BiH i pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva zdravstva održalo je u Sarajevu 16. i 17. prosinca 2015. Konferenciju pod nazivom: Pedijatrija – Izazovi i perspektive s fokusom na ranu detekciju i intervenciju. Ispred Doma zdravlja Tomislavgrad na konferenciji su sudjelovala djelatnice CRRR (Centra za rani rast i razvoj) dipl.m.s. Julija Barišić, patronažna sestra i Renata Vukadin, mag. logopedije.

Neke od prezentiranih tema bile su:

-          Strateški dokumenti iz područja ranog rasta i razvoja

-          Uloga i važnost patronažne sestre u pedijatriji

-          Važnost i uloga pedijatrije i patronažne službe u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

-          Obuka profesionalaca u području rane detekcije i intervencije djece s poteškoćama u rastu i razvoju

-          Materijali i instrumenti za ranu detekciju i intervenciju djece s poteškoćama u rastu i razvoju

Osim pedijatara na Konferenciji su sudjelovali ravnatelji domova zdravlja i stručni suradnici i djelatnici CRRR.


Edukacije 2015

Izviješće o učešću na Desetim neurološkim susretima održanim u Tuzli 12. prosinca 2015. pod nazivom MOSTAR U TUZLI

Deseti tuzlanski neurološki susreti ove godine su bili posvećeni mostarskoj neurologiji, uz neurologe iz Zagreba, Osijeka i Sarajeva.

Bile su vrlo interesantne i aktualne teme, a prisustvovala iz naše ustanove dr. Silvana Dilber. Prikazane su dvojbe i smjernice za liječenje farmakorezistentne epilepsije, kao i uloga psihofarmakoterapije u liječenju neuroloških bolesti.

Također je dat naglasak na dileme u svakodnevnoj praksi kod bolesti koje imitiraju moždani udar. Pokrovitelj ovih susreta je Akademik medicinskih nauka BiH, a organizator je bila Neurološka klinika Tuzla u suradnji s medicinskim fakultetom.

Ovakvi susreti šire znanja i vidike svakog liječnika učesnika

14.12.2015. godine                      Dr. Silvana Dilber


Stomatološka komora Federacije Bosne i Hercegovine 03.10.2015. godine, organizira edukaciju članova stomatološke komore pod nazivom: Program međunarodnog simpozija " interdiscipliniranost u dijagnozi i terapiji premalignih i malignih lezija oralnih sluznica"

Od naših predstavnika iz stomatološke službe Doma zdravlja Tomislavgrad na edukaciji prisustvuju:

dr.stom.spec.ortodont Samir Numić

dr.stom. Ljiljana Radoš

dr.stom. Katarina Madunić


Izviješće o edukaciji psihologa u projektu " Samopomoć u mentalnom zdravlja"

U okviru Projekta mentalnog zdravlja u BiH (PMZ BiH), Faza II, kao i nastavka faze I projekta mentalnog zdravlja, tri udruženja psihologa iz BiH, Društvo psihologa Brčko distrikta BiH, Društvo psihologa Republike Srpske i Društvo psihologa u Federaciji BiH zajedno apliciraju za projkt " Samopomoći u mentalnom zdravlju ". Nosilac projekta je Društvo psihologa Brčko distrikta (DPBD), a partneri su društvo psihologa u Federaciji BiH i Društvo psihologa republike Srpske, koji su povodom projekta potpisali Memorandum o suradnji.

Prva edukacija je održana 12. i 13. rujna u Sarajevu. Ispred našeg CMZ-a edukaciji je pristupila psihologinja Julka Krišto. U prvoj edukaciji naglasak je na postupku provođenja koraka projekta i teorijskim i praktičnim postavkama potrebnim za formiranje grupa samopomoći. Educirani psiholozi7ginje imaju mjesec dana da svojim CMZ-e obave preliminarno testiranje upitnicima i skalama i iste dostave monitoring timu i koordinatoru projekta, te da formiraju Grupe samopomoći i započnu njihov rad.

Nakon tri mjeseca je druga dogovorena edukacija kad se dobiva povratna informacija od educiranih psihologa7inja o formiranju i radu Grupa samopomoći, razmatraju se poteškoće i problemi u funkcioniranju, te prezentiranju primjeri dobre prakse. Također, psiholozi dobivaju dodatnu kratku edukaciju iz psihoterapisjkih tehnika koja im služi za poboljšanje rada Grupa samopomoći.

Nova usluga će doprinjeti boljim zdravstvenim iskodima, boljoj kvaliteti života korisnika usluga mentalnog zdravlja i općem blagostanju osoba sa mentalnim poremećajima. Očekujemo da se projektom motiviraju korisnici da preuzmu aktivniju ulogu u svom tretmanu, a samim tim i da se poveća njihovo samopoštovanje i samostalnost, jer će raditi na sebi u grupama bez nazočnosti osoblja CMZ-a.


Izviješće sa seminara iz Konjica

Drugi ciklus, edukativno-supervizorske radionice multidiscipliniranih timova u mentalnom zdravlju za grupu kojoj pripada i naš centar održana je 08-09. rujna 2015. godine u hotelu "Garden City" u Konjicu na temu Kordinirana skrb u zajednici.

Na seminaru su sudjelovale i uspješno prikazale " Slučaj dobre prakse" med.sestara iz našeg CMZ-a Nediljka Pašalić, Ruža Protuđer i Nada Tavra


U okviru projekta „Advancement of Early Childhood Intervention Services in BiH – Phase II“ s ciljem otvaranja Centara za rani rast i razvoj djece pri domovima zdravlja, a koji je pokrenulo udruženje EDUS – Edukacija za sve, u suradnji s UNICEF-om održana su dva kruga trodnevnog treninga/edukacije postojećeg stručnog kadra.

Edukacija je održana u Sarajevu u prostorijama JU Zavoda za specijalno obrazovanje i odgoj djece „Mjedenica“.  Prvi krug edukacije održan je u periodu od 27.4. – 29. 4. 2015. , a drugi krug od 9.9. – 11. 9. 2015.

Iz Doma zdravlja Tomislavgrad u edukaciji su sudjelovale:

sr. Julija Barišić, patronažna sestra

Renata Vukadin, mag. logopedije

Od 24. – 26. rujna 2015. u prostorijama Ekonomskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku održan je jubilarni 5. Kongres hrvatskih logopeda s međunarodnim sudjelovanjem. Tema kongresa bila je: „Multidisciplinarnost u području logopedske znanosti i prakse“.

Na Kongresu je sudjelovala Renata Vukadin, mag. logopedije

IPLab, laboratorijski informacijski sustav iz IPSoft-a, je uspješno implementiran u tomislavgradski Dom zdravlja. Sustav je pokrio kompletan radni tok medicinsko-biokemijskog laboratorija, od prijema pacijenta, naplate participacije, preko komunikacije sa automatskim analizatorima Abbott Cell Dyn 3700 (hematologija),Siemens Dimension XPand Plus (biokemija), te aparata za imunokemiju Siemens Immulite. Svi rezultati se koriste pri ispisa jedinstvenog nalaza, slanja nalaza e-mailom, ispisa potrebnih izvještaja prema Zavodu, raznih analiza itd.