Obilježavanje dana svjesnosti o autizmu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dom zdravlja u suradnji sa Srednjom strukovnom školom Tomislavgrad obilježio je dan svjesnosti o autizmu. Profesorice zdravstvene njege i buduće medicinske sestre / tehničari obilježili su dan svjesnosti o autizmu simboličnim puštanjem plavih balona u zrak pod sloganom NE IZBJEGAVAJ TE NAS i PRUŽI MI RUKU.

Zašto plavih?  Plava boja predstavlja dječake oboljele od autizma jer je poremećaj autističnog spektruma pet puta češći među dječacima nego među djevojčicama.

Biti drukčiji nije problem ako zajedno postanemo zajednica koja brine o djeci.

Autizam nije bolest NE liječi se lijekovima. Autizam je  drugačiji način zamjećivanja i obrade informacija iz okoline, na drugačiji način sporazumijevanja.

Patronažna služba Dom zdravlja Tomislavgrad