ZAHVALA ZA DONACIJU

  • PDF

 

 

 

 

 

Dom zdravlja Tomislavgrad se ovim putem želi zahvaliti Violeti d.o.o. za nesebičnu donaciju LCD televizijskog uređaja prilikom opremanja i rekonstrukcije Dječjeg dispanzera. Najveće hvala od naših mališana, kojima je uvelike olakšan boravak prije samog pregleda u našoj ustanovi.

IPLab, laboratorijski informacijski sustav iz IPSoft-a, je uspješno implementiran u tomislavgradski Dom zdravlja. Sustav je pokrio kompletan radni tok medicinsko-biokemijskog laboratorija, od prijema pacijenta, naplate participacije, preko komunikacije sa automatskim analizatorima Abbott Cell Dyn 3700 (hematologija),Siemens Dimension XPand Plus (biokemija), te aparata za imunokemiju Siemens Immulite. Svi rezultati se koriste pri ispisa jedinstvenog nalaza, slanja nalaza e-mailom, ispisa potrebnih izvještaja prema Zavodu, raznih analiza itd.