Obavijest za pacijente

  • PDF

Sukladno NAREDBI  Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva, od 29.05.2020. god:
” U zdravstvenim ustanovama bez obzira na oblik vlasništva, kao i privatnim praksama,
obavezno je pridržavanje striktnih mjera za prevenciju i kontrolu infekcije i praćenje općih i
specifičnih preporuka radi sigurnosti osoblja i pacijenata u kontekstu COVID-19  bolesti,…“
Obavezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenom javnom prostoru, kao i u otvorenom
javnom prostoru, ukoliko na otvorenom prostoru nije moguće održavati fizičku distancu od 2
metra između osoba.”

Sukladno NAREDBI, a  uzimajući u obzir i epidemiološku situaciju na razini općine
Tomislavgrad te FBiH, Dom zdravlja Tomislavgrad nastavlja s radom na sljedeći način:
- Telefonsko naručivanje na pregled kod liječnika obiteljske medicine, kao i u svim drugim
službama (osim HMP), je obvezno, kako bi se ograničio broj pacijenata u hodnicima i
ordinacijama i na taj način ispoštivalo preporučeno odstojanje u svrhu zaštite zdravlja naših
korisnika.
- Apeliramo na pacijente koji boluju od akutnog respiratornog infekta (kašalj, povišena
tjelesna temperatura, grlobolja) da prije dolaska u Dom zdravlja Tomislavgrad OBAVEZNO
kontaktiraju svoj tim izabranog liječnika i dogovore dolazak s liječnikom koji će procijeniti i
potrebu testiranja na COVID 19.
- Za propisivanje redovne terapije i uputnica dovoljno je telefonski kontaktirati izabranog
liječnika ili medicinsku sestru u ambulanti obiteljske medicine koji će propisati potrebno.
- Za specijalističko-konzilijarne preglede, po ustaljenoj proceduri, potrebna je uputnica
izabranog liječnika opće/obiteljske medicine te se na pregled potrebno naručiti.
- Za bilo kakav pregled, terapiju, uslugu i slično potrebno je najaviti svoj dolazak telefonskim
putem.
- Pacijenti koji se moraju testirati prije operacijskih zahvata ili pregleda/pretraga u drugim
ustanovama izvan naše Županije, trebaju se javiti u HES službu Doma zdravlja Tomislavgrad
na tel. 034/356-118 ili 063/619- 669 i to, ako je moguće, 4 dana prije zakazanog termina.
- Za sve korisnike usluga Doma zdravlja Tomislavgrad, koji dolaze u ustanovu, obvezno je
nošenje preporučene zaštitne opreme, maski i rukavica.   Prije ulaska u  zgradu Doma zdravlja
Tomislavgrad, obavezno je mjerenje tjelesne temperature, te se potom propuštaju do
ordinacije izabranog liječnika.


MOLIMO SVE GRAĐANE DA UVAŽE GORE NAVEDENE PROCEDURE!

UPRAVA DOMA ZDRAVLJA

Tomislavgrad, 3.6.2020. god.

IPLab, laboratorijski informacijski sustav iz IPSoft-a, je uspješno implementiran u tomislavgradski Dom zdravlja. Sustav je pokrio kompletan radni tok medicinsko-biokemijskog laboratorija, od prijema pacijenta, naplate participacije, preko komunikacije sa automatskim analizatorima Abbott Cell Dyn 3700 (hematologija),Siemens Dimension XPand Plus (biokemija), te aparata za imunokemiju Siemens Immulite. Svi rezultati se koriste pri ispisa jedinstvenog nalaza, slanja nalaza e-mailom, ispisa potrebnih izvještaja prema Zavodu, raznih analiza itd.