STOMATOLOŠKA SLUŽBA

  • PDF

Stomatološka služba Doma zdravlja Tomislavgrad počinje s redovitim radom u prvoj smjeni od 18.05.2020.

Svaki pacijent  se mora naručiti i dobiti termin (poželjno je da i tzv. hitna stanja, ako je moguće, telefonski najave dolazak).

Preporuča se da pacijent dolazi u Stomatološku službu Doma zdravlja Tomislavgrad bez pratnje, osim kada je ista nužna i opravdana.

Pacijenti su se dužni javiti odabranom stomatologu u točno zakazano vrijeme, kako bismo mogli pružiti zdravstvenu skrb na najbolji mogući način.

Hvala što poštujete sve preporučene mjere, te tako možemo nastaviti našu uspješnu suradnju.

UPRAVA DOMA ZDRAVLJA

IPLab, laboratorijski informacijski sustav iz IPSoft-a, je uspješno implementiran u tomislavgradski Dom zdravlja. Sustav je pokrio kompletan radni tok medicinsko-biokemijskog laboratorija, od prijema pacijenta, naplate participacije, preko komunikacije sa automatskim analizatorima Abbott Cell Dyn 3700 (hematologija),Siemens Dimension XPand Plus (biokemija), te aparata za imunokemiju Siemens Immulite. Svi rezultati se koriste pri ispisa jedinstvenog nalaza, slanja nalaza e-mailom, ispisa potrebnih izvještaja prema Zavodu, raznih analiza itd.