ZAHVALA ZA DONACIJU

  • PDF

Zahvaljujem svima koji su na bilo koji način pomogli Domu zdravlja Tomislavgrad u nabavi potrebne medicinske opreme i lijekova u ovoj nepredvidivoj situaciji, borbi protiv globalne pandemije (COVID-19).

Na Facebook.com osnovana je grupa „ Pomoć za Dom zdravlja Tomislavgrad “ koju je osnovao i vodi g.Kristijan Križić, donacija se može uplatiti i na PAYPAL RAČUN gdje je do sada prikupljeno 67.520,00 eura.

Stranicu možete vidjeti, pratiti, pridružiti se na FB stranici grupe Pomoć za Dom zdravlja Tomislavgrad.

Do danas, 19.5.2020 izravnim uplatama na transakcijske račune Doma zdravlja Tomislavgrad prikupljeno je ukupno 176.613,51 KM.

Na račun udruge „Kap ljubavi“ za Dom zdravlja Tomislavgrad uplaćena su novčana sredstva u iznosu cca 6.815,00 KM.

Osim novčanih sredstava mnoge su pravne i fizičke osobe donirale potrebnu medicinsku i nemedicinsku opremu.

Trenutni popis donatora za Dom zdravlja Tomislavgrad: --->

Hvala od srca!

Ravnateljica

Ivanka Živković, dr. med.

IPLab, laboratorijski informacijski sustav iz IPSoft-a, je uspješno implementiran u tomislavgradski Dom zdravlja. Sustav je pokrio kompletan radni tok medicinsko-biokemijskog laboratorija, od prijema pacijenta, naplate participacije, preko komunikacije sa automatskim analizatorima Abbott Cell Dyn 3700 (hematologija),Siemens Dimension XPand Plus (biokemija), te aparata za imunokemiju Siemens Immulite. Svi rezultati se koriste pri ispisa jedinstvenog nalaza, slanja nalaza e-mailom, ispisa potrebnih izvještaja prema Zavodu, raznih analiza itd.