Prikaz financijskog poslovanja za razdoblje od 2011. Do 2015.

  • PDF

Tablica 2. Prikaz financijskog poslovanja za razdoblje od 2011. do 2015.

OPIS

2011.

2012.

2013. ***

2014.

2015.

Prihod:

 

 

 

 

 

Ugovor sa Zavodom za zdravstveno osig. HB županije

2.354.864,00

2.383.945,00

2.396.675,00

2.441.917,00

2.396.866,00

Ostali prihodi*

735.514,00

991.871,00

891.532,00

1.170.497,00

894.834,00

Ukupno prihodi

3.090.378,00

3.375.816,00

3.288.207,00

3.612.414,00

3.291.700,00

Rashod:

 

 

 

 

 

Osobna primanja zaposlenih

2.179.101,00

2.400.705,00

2.519.774,00

2.613.609,00

2.574.215,00

Materijalni i ostali troškovi poslovanja**

768.249,00

729.154,00

824.641,00

931.895,00

675.045,00

Amortizacija

173.085,00

133.896,00

137.169,00

143.252,00

150.037,00

Ukupno rashodi

3.120.435,00

3.263.755,00

3.481.584,00

3.688.756,00

3.399.297,00

Dobit

0,00

112.061,00

0,00

0,00

0,00

Gubitak

30.057,00

193.377,00

76.342,00

107.597,00

* Ovi prihodi uključuju: prihod od donacija u visini amortizacije, prihod kroz blagajnu, prihod od konvencije, prihodi iz Županijskog i Općinskog proračuna, prihod od sistematskih pregleda, prihod od Zavoda za zapošljavanje,  te ostali prihodi kao npr. donacije za vozila i sl.

** Ove troškove čine: laboratorijski i stomatološki materijal, materijal za radiološku djelatnost te ostali potrebni medicinski materijal i lijekovi, namirnice za ishranu djelatnika, troškovi električne energije, goriva, grijanja, uredski materijal, sitan inventar, te ostali materijalni troškovi. U ovoj stavci pobrojani su i troškovi usluga: komunalne usluge, poštanske usluge, usluge telekomunikacija,  usluge laboratorijskih djelatnosti koji se rade u Zavodu za javno zdravstvo Livno, dijagnostički testovi, patohistološke usluge, intelektualne usluge, usluge vanjskih suradnika, edukacije djelatnika te ostali nematerijalni troškovi.

*** Primopredaja bivšeg ravnatelja (dr. Frano Perić) i sadašnjeg (dr. Ivan Bagarić) bila je u lipnju 2013. sa zatečeno stanjem: dugovanje prema Zavodu za zdravstveno osiguranje – (pozajmica) u iznosu 210.000 KM, dugovanje za bankovni kredit (revolving kredit) u iznosu 300.000 KM (+ kamata 32.000 KM), dugovanje prema dobavljačima (224.177 KM), te djelomično neuplaćeni porez i doprinosi od 1.1.2000. do 30.6.2009. Nakon primopredaje, pored spomenutih dugovanja koje je trebalo vratiti, uplaćeno je i oko 270.000 KM zaostalih doprinosa za djelatnike koji su u protekle dvije godine umirovljeni kao i za već umirovljene djelatnike (koji su umirovljeni a za koje nisu bili izmireni doprinosi pa su stoga cijelo vrijeme imali umanjenu mirovinu). Taj zaostatak (od oko 800.000 KM) koga smo morali sanirati u posljednje dvije godine, rezultirao je otprilike istim takvim dugom prema Poreznoj upravi (neuplaćeni doprinosi za siječanj – lipanj 2015.god.) te porastom dugovanja prema dobavljačima.

Iz svega navedenoga može se zaključiti: imamo naslijeđeni (trajni) problem financiranja naših usluga (od strane Zavoda) koji traje godinama i koji se do sada nije promijenio.

IPLab, laboratorijski informacijski sustav iz IPSoft-a, je uspješno implementiran u tomislavgradski Dom zdravlja. Sustav je pokrio kompletan radni tok medicinsko-biokemijskog laboratorija, od prijema pacijenta, naplate participacije, preko komunikacije sa automatskim analizatorima Abbott Cell Dyn 3700 (hematologija),Siemens Dimension XPand Plus (biokemija), te aparata za imunokemiju Siemens Immulite. Svi rezultati se koriste pri ispisa jedinstvenog nalaza, slanja nalaza e-mailom, ispisa potrebnih izvještaja prema Zavodu, raznih analiza itd.