Oglasna ploča

Na temelju članka 26. Statuta Doma zdravlja Tomislavgrad ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 6/16), članka 8. Pravilnika o radu Doma zdravlja Tomislavgrad, broj: 350 -1/08, od 30.5.2008.  godine i Odluke ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i progranih Hercegbosanske županije, broj: 09-03-180/20, od 26.8.2020. godine, ravnateljica Doma zdravlja Tomislavgrad donosi:

ODLUKU o raspisivanju javnog oglasa za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme.

ODLUKA -->


Na temelju članka 22. a) Zakona o radu F BiH („Službene novine F BiH“, broj 26/16 i 89/18), članka 26. Statuta Doma zdravlja Tomislavgrad („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj 6/16) i Odluke ravnateljice  broj 519/8 - 1/20, od 18.8.2020. godine, ravnateljica Doma zdravlja Tomislavgrad r a s p i s u j e:

JAVNI NATJEČAJ

-radno mjesto doktor medicine-I- izvršitelj.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 22. a) Zakona o radu FBiH (,,Službene novine FBiH", broj 26/16 i 89/18), članka 26. Statuta Doma zdravlja Tomislavgrad (,,Narodne novine Hercegbosanske Županije" broj 6/16) i Odluke ravnateljice broj 248/5 - 1/20, od 15.5.2020., ravnateljica Doma zdravlja Tomislavgrad objavljuje

JAVNI OGLAS


JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme DOKTORA MEDICINE - 2 izvršitelja, broj: 468/8-1/19., od 27.8.2019. godine.

Obavijest ->

Natječaj -->


Javni poziv za javno nadmetanje: Prodaje se vozilo u vlasništvu Doma zdravlja Tomislavgrad


Pravilnik o računovodstvu


Pravilnik o računovodstevim politikama


Pravilnik o Blagajničkom poslovanju


Novi poslovnik o radu Upravnog vijeća Doma zdravlja Tomislavgrad


DOM ZDRAVLJA TOMISLAVGRAD

Broj: 568 /9 - 1 /18

Tomislavgrad, 18. 9. 2018.

ODLUKA o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme


DOM ZDRAVLJA TOMISLAVGRAD

Broj: JN - 163 /3-1 /18

Tomislavgrad, 23. 3. 2018.

Predmet: Obavijest o namjeri provedbe pregovaračkog postupka bez objave obavijesti o javnoj nabavi za usluge preinake vozila marke Mercedes – Benz, tip Vito 111 CDI KA/L u vozilo hitne pomoći.

Poštovani,

na temelju članka 28. stavak (4) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), Dom zdravlja Tomislavgrad objavljuje informaciju kako će shodno članku 21. stavak (1) točka d. Zakona provesti pregovarački postupak bez obavijesti za usluge preinake vozila marke Mercedes – Benz, tip Vito 111 CDI KA/L u vozilo hitne pomoći.

Tenderska dokumentacija za navedenu nabavu može se učiniti dostupnom svakom zainteresiranom kandidatu/ponuditelju svakim radnim danom, u uredu Pravne službe u Domu zdravlja Tomislavgrad, Služba za opće, pravne i kadrovske poslove.

Zahtjevi kandidata/ponuditelja za sudjelovanje u pregovaračkom postupku bez objave obavijesti o  javnoj nabavi dostavljaju se najkasnije 28. 3. 2018. godine do 12:00 sati, na fax. br. 034 /356-119.

Sa štovanjem,

Ravnatelj:

______________________

Doc.dr.sc. Ivan Bagarić

Dostaviti:

  1. Web stranica Doma zdravlja Tomislavgrad;
  2. Spisi javne nabave;
  3. Pismohrana.

 


Obaviještavaju se svi pacijenti kojima su potrebne specjalističke pretrage.

Da svoje narudžbe i druge informacije možete obaviti  na sljedeće brojeve:


Specijalist interne medicine Dr. Kelava

Dolazit će jedanput tjedno tj. Utorak

Kontakt osoba: s. Daroslava

Kontakt broj: 034/356-137


Specijalist interne medicine Dr. Petrović

Kontakt osoba: s. Nediljka

Kontakt broj: 034/356-102


Specijalist interne medicine (UZV srca) Dr. Đikić

Dolazak po dogovoru!

Kontakt osoba: s. Daroslava

Kontakt broj: 034/356-137


Specijalist ORL  Dr. Krišto

Dolazit će jedanput tjedno Srijeda

Kontakt osoba: s. Daroslava

Kontakt broj: 034/356-137


Specijalist ortopedije, Dr. Juka, Dr Raul, Dr. Grle

Dolazit će jedanput tjedno Srijeda

Kontakt osoba: s. Daroslava

Kontakt broj: 034/356-137


Specijalist nuklearne medicine Dr. Rozić

Dolazit će jedanput tjedno. Obavljat će preglede pacijenata iz domena nuklearne medicine.

Uz pregled će raditi i ultrazvuk te punkciju.

Kontakt osoba: s. Daroslava

Kontakt broj: 034/356-137


Specijalist radiologije Dr. Aglalija Ćavar

Kontakt osoba: RTG služba

Kontakt broj: 034/356-137


Specijalist dermatolog Dr. Vejzagić

Dolazit će jednom tjedno Utorak

Kontakt osoba: Šalter sala

Kontakt broj: 034/356-125


Specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije Dr. Dragan Rezo

Dolazit će svakoga četvrta u tjednu. Obavljat će preglede pacijenata iz domene fizikalne medicine.

Kontakt osoba: Služba fizijatrija

Kontakt broj: 034/356-101


IPLab, laboratorijski informacijski sustav iz IPSoft-a, je uspješno implementiran u tomislavgradski Dom zdravlja. Sustav je pokrio kompletan radni tok medicinsko-biokemijskog laboratorija, od prijema pacijenta, naplate participacije, preko komunikacije sa automatskim analizatorima Abbott Cell Dyn 3700 (hematologija),Siemens Dimension XPand Plus (biokemija), te aparata za imunokemiju Siemens Immulite. Svi rezultati se koriste pri ispisa jedinstvenog nalaza, slanja nalaza e-mailom, ispisa potrebnih izvještaja prema Zavodu, raznih analiza itd.