Financijsko izvješće Doma zdravlja za 2015.

Ocjena: / 0
LošeOdlično 

Tablica 1: Financijsko izvješće za razdoblje od 1.1.2015.do 31.12.2015.

OPIS

2015.

Prihod:

 

Zavod za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije po Ugovoru

2.396.866,00

Ostali prihodi*

894.834,00

Ukupno prihodi

3.291.700,00

Rashod:

 

Osobna primanja zaposlenih

2.574.215,00

Materijalni i ostali troškovi poslovanja**

675.045,00

Amortizacija

150.037,00

Ukupno rashodi

3.399.297,00

Gubitak

107.597,00

* Ovi prihodi uključuju: prihod od donacija u visini amortizacije, prihod kroz blagajnu, prihod od konvencije, prihodi iz Županijskog i Općinskog proračuna, prihod od sistematskih pregleda, prihod od Zavoda za zapošljavanje,  te ostali prihodi.

 

** Ove troškove čine: laboratorijski i stomatološki materijal, materijal za radiološku djelatnost te ostali potrebni medicinski materijal i lijekovi, namirnice za ishranu djelatnika, troškovi električne energije, goriva, grijanja, uredski materijal, sitan inventar, te ostali materijalni troškovi. U ovoj stavci pobrojani su i troškovi usluga: komunalne usluge, poštanske usluge, usluge telekomunikacija,  usluge laboratorijskih djelatnosti koji se rade u Zavodu za javno zdravstvo Livno, dijagnostički testovi, pathistološke usluge, intelektualne usluge, usluge vanjskih suradnika, edukacije djelatnika te ostali nematerijalni troškovi.